MPC Color

mpc color

Přístroj MPC Color – příruční spektrofotometr pro měření znečištění oleje a potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech.

Metoda Membrane Patch Colorometry (MPC) - nabízí možnost měření a sledování množství nerozpustných nečistot a produktů degradace v oleji a umožňuje tak předem upozornit na nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech strojů a zařízení. Pravidelné sledování čistoty olejů metodou MPC je důležitou součástí tribotechnické diagnostiky a je nástrojem pro snižování nákladů spojených s provozem strojů a zařízení.

Kolorimetr MPC Color je příruční měřicí přístroj, který umožňuje měřit zbarvení membrán olejových zkoušek kdekoliv - přímo v provozu nebo laboratoři. Kolorimetr MPC Color vyhodnocuje viditelnou část spektra a je optimalizován pro provádění MPC analýz. Výhodou tohoto měření je velice vysoká přesnost a opakovatelnost s nulovými provozními náklady.