Americká společnost Fluitec vyvynula celou řadu technologií pro zvýšení efektivity a životnosti olejů točivých strojů. Fluitec vyvynul unikátní systém na odstraňování úsad z mazacích systémů nebo vlastní laboratorní metody pro sledování množství oxidačních produktů a stanovení zbývající životnosti maziv. Odborníci z Fluitecu také vyvynuli systém doaditivace oleje bez rizika nebo olej s životností přesahující životnost vašeho zařízení. V kombinaci unikátních znalostí a technologií Fluitec jako první přináší koncept celoživotní náplně pro velké točivé stroje. S garancí.

RULER

RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine) - je patentovaná zkušební metoda měření zbývající životnosti olejů a maziv voltametrickým stanovením obsahu antioxidantů. Poskytuje tak klíčovou informaci o schopnosti oleje odolávat namáhání a oxidaci. Díky RULERu je tedy schopen uživatel přesně a rychle změřit obsah aktivních antioxidantů, vyhodnotit trend úbytku těchto kritických aditiv a přesně stanovit zbývající životnost oleje.

Unikátní odolná konstrukce přístroje RULER View byla přizpůsobena k tomu, aby přístroj bylo možné využívat nejen v laboratoři, ale aby bylo možné získat rychlé a přesné výsledky i přímo v provozu.

Speciálně vyvinuté zkušební roztoky pro různé aplikace umožňují měřit různé typy olejů. Dlouhodobě vysoká kvalita roztoků umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti a opakovatelnosti měření.

MPC Color

Přístroj MPC Color – příruční spektrofotometr pro měření znečištění oleje a potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech.

Metoda Membrane Patch Colorometry (MPC) - nabízí možnost měření a sledování množství nerozpustných nečistot a produktů degradace v oleji a umožňuje tak předem upozornit na nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech strojů a zařízení. Pravidelné sledování čistoty olejů metodou MPC je důležitou součástí tribotechnické diagnostiky a je nástrojem pro snižování nákladů spojených s provozem strojů a zařízení.

Kolorimetr MPC Color je příruční měřicí přístroj, který umožňuje měřit zbarvení membrán olejových zkoušek kdekoliv - přímo v provozu nebo laboratoři. Kolorimetr MPC Color vyhodnocuje viditelnou část spektra a je optimalizován pro provádění MPC analýz. Výhodou tohoto měření je velice vysoká přesnost a opakovatelnost s nulovými provozními náklady.

ESP

ESP je systém elektrofyzikálního odstraňování produktů degradace z oleje.

Jednotka ESP se v obtoku připojí na mazací systém stroje a odstraňuje z oleje produkty degradace oleje včetně těch rozpuštěných. Olej zbavený produktů degradace je schopen uvolňovat z mazacího systému úsady a díky tomu se obnoví čistota celého mazacího systému. Stroj tak získá opět svou původní kondici a může efektivně pracovat dlouhé roky. Bez rizika možných havárií či drahých oprav.

Fluid Enhancement

Odstranění úsad z mazacího systému

Alternativa ke klasickým proplachům - bez rizika, s nižšími náklady. Boost VR je plně kompatibilní s Vaším olejem.

Doaditivace turbinových olejů

Prodloužení životnosti oleje doplněním špičkových antioxidantů, které zaručí dlouhou životnost olejové náplně ve Vašem stroji. S garantovaným výsledkem.

Doaditivace hydraulických olejů

Prodloužení životnosti oleje doplněním špičkových antioxidantů a protiotěrové přísady. Jednoduše, efektivně a za provozu.

Již nikdy nemusíte měnit olej

Po dlouhých letech vývoje a testování společnost Fluitec přichází s konceptem pro 21. století pro maximalizaci efektivity provozu a životnosti zařízení při nízkých provozních nákladech. Díky kombinaci technologií Fluitec už nikdy nemusíte měnit olej ve Vašem stroji.

Fluitec Infinity Turbine Oil je unikátní formulace turbinového oleje vhodná pro všechny turbíny či turbokompresory s nepřekonatelnými vlastnostmi. Speciální základový olej a vlastní formulace aditiv zaručuje, že olej nebude degradovat. Fluitec Vám garantuje 10 let provozu bez úsad! Budete tak mít jistotu, že Vaše stroje budou dlouhodobě spolehlivě pracovat a zajistíte tak rychlou návratnost investic.


Ke stažení