RMF Systems

Čistý a suchý olej. Jednou pro vždy.

Jsme oficiální distributor společnosti RMF Systems B.V. pro Českou Republiku, Slovensko a Maďarsko.
RMF Systems je od roku 2019 součástí společnosti Des-Case Corp.

Produkty a technologie RMF Systems představují komplexní a účinné řešení pro čistotu, údržbu a monitorování stavu olejů. Kontaminovaný olej je hlavní příčinou poruch na průmyslových a mobilních hydraulických systémech. Řešení RMF chrání stroje proti kontaminaci částicemi či vodou. Čistý olej prodlužuje životnost strojů i olejů, snižuje množství i délku prostojů kvůli poruchám nebo údržbě. Výsledkem jsou Vaše nižší náklady a vyšší zisk.

Offline filtrace

Moderní stroje jsou stále složitější a výrobní tolerance mezi pohyblivými částmi se snižují. Důsledkem toho je, že i mikroskopické částice v oleji mohou způsobit vážné poškození vašich strojů. Filtry RMF jsou extrémně účinné a odstraňují z oleje kontaminaci částicemi menších než 1 mikron a vodu, čímž zabraňují poruchám způsobených opotřebením komponentů stroje.

Široká škála provedení

Jednotky dodáváme mobilní i pro pevnou instalaci, od malých velikostí, který jsou přesně tak akorát pro malé hydraulické agregáty až po obří jednotky, které jsou vhodné po velká olejová hospodářství se statisíci litrů oleje.

Obtoková filtrace

Jednotky RMF pro obtokovou filtraci jsou speciálně navržené pro aplikaci na mobilních hydraulických strojích a pohonech.

Jednotka je bez čerpadla, pro čerpání oleje využívá systémového čerpadla. Průtok je řízen pomocí speciálně navrženého integrovaného tlakového řídícího ventilu.

Obtoková jednotka RMF odebírá z hlavního systému pouze malé množství oleje pro vlastní filtraci a díky tomu nemá žádný vliv na funkci hlavního systému. Jednotky BPU a filtrační elementy jsou uzpůsobené pro použití na minerálních a biologicky odbouratelných olejích, které se u mobilních systémů používají nejčastěji. Obtokové jednotky BPU mohou být také vybaveny filtry absorbujícími vodu nebo elementy různých druhů tak, aby vyhovovaly jakémukoli konkrétnímu požadavku.

Máte otázky? Volejte +420 273 160 601 nebo pište na info@intribo.com

Zavzdušňovací filtry

Hydraulické a mazací oleje se musí chránit před znečištěním a vodou. Nádrže s olejem musí většinou být schopny dýchat, tím je však umožněn vstup vodní páry a částic nečistot do stroje. Kolísání teploty způsobuje, že zdušná vlhkost v nádrži kondenzuje, voda pak kontaminuje olej a může tak způsobit mechanické poškození stroje. Mokrý olej rychleji oxiduje.

Zavzdušňovací filtry RMF si umí poradit s vodou i nečistotami, proto stroj může dýchat čistý a suchý vzduch. Nejprve vzduch prochází přes granule Z-R gelu, které vzduch vysuší. Poté prochází přes skládaný filtr ze syntetických vláken ve výměnném spin-on filtru, kde jsou zachyceny i mikroskopické částice. Vzduch, který jde do nádrže s olejem je čistý a suchý.

Vakuová separace vody z oleje

Jednotky pro vakuovou separaci vody odstraňují znečištění olejů, které přispívá ke zkrácení životnosti stroje. Kontaminace vodou, plyny a pevnými částicemi výrazně zvyšuje náklady na údržbu a přispívá k nežádoucímu poškození nebo k úplnému selhání stroje.

Vakuové dehydrátory RMF jsou jednotky pro vakuovou separaci vody a plynů z olejů, které mohou být přímo aplikované na různé typy strojů. Jednotky je možné použít na většině typů olejů, jako jsou mazací, hydraulické, převodové a elektroizolační oleje pro odstranění částic, plynů a vody.

Jednotky RMF Mini Water Vac a Maxi Water Vac jsou velmi účinné a zároveň velmi jednoduché na provoz. Postup odstraňování vody je založen na vakuovém odpařování uvnitř vakuové komory při maximální teplotě 60 °C. Odstranění částic nečistot je dosaženo pomocí ověřených filtrů RMF. Vakuové jednotky tak nevyžadují nepřetržitý dohled a jakmile jsou správně připojené a uvedené do provozu, je čištění oleje poloautomatické.

On-line měření kondice oleje

On-line diagnostika, která díky senzorům sleduje klíčové parametry oleje, umožňuje včas identifikovat problém a umožňuje včas aplikovat nápravná opatření.

Sledujeme klíčové parametry oleje, které nejvíce ovlivňují spolehlivost stroje:

  • Množství nečistot v oleji – počet a distribuce částic v oleji
  • Relativní vlhkost / množství vody v oleji
  • Oil Quality Index – kondice oleje resp. stupeň degradace oleje
  • Teplota oleje

Ke stažení

2019 INTRIBO katalog RMF.pdf
2019 INTRIBO Catalogue RMF.pdf
INTRIBO_PS1912-VRS-Letter.pdf
INTRIBO_PS2001-VARIPURE.pdf
INTRIBO_PS200122-GOLU.pdf