Inovativní řešení pro péči o maziva

Zvyšujeme spolehlivost strojů a šetříme náklady na jejich provoz.

Pokud investujete do drahých strojů, chcete, aby vydržely co nejdéle a aby fungovaly spolehlivě. Klíčovou roli v tom hrají maziva.

Podle současných výzkumů odpovídá za více než 80 % problémů strojů a zařízení znečistění a špatná kondice oleje. S problémy jsou spojeny zbytečné náklady a finanční ztráty. Navrhneme Vám lepší řešení a díky našim technologiím Vám pomůžeme eliminovat zbytečné poruchy a zvýšit Váš profit.

Čistý a suchý olej

je klíčový pro zajištění vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti strojů.

Čistý a suchý olej je však jenom prostředek. Naším cílem je:

 • maximalizace spolehlivosti strojů a zařízení

 • minimalizace prostojů a neplánovaných odstávek

 • prodloužení životnosti strojů i olejů

 • snížení zmetkovitosti, zvýšení kvality výroby

 • snížení nákladů na servis, na opravy, na náhradní díly

 • zvýšení efektivity výroby

Technologie pro péči o oleje

Využíváme vždy ty nejlepší technologie, které jsou v současnosti k dispozici. Díky širokému portfoliu našich produktů jsme schopni navrhnout optimální řešení na míru pro každého zákazníka. Využíváme a kombinujeme:

 • Elektrostatické čištění olejů KLEENTEK

 • Filtrace olejů a procesních kapalin

 • Proplachy

 • Odstraňování vody z oleje za provozu strojů

 • Zavzdušnovací filtry pro prevenci vniku vlhkosti a nečistot

 • ESP - Elektrofizikální separace produktů degradace z oleje

 • Boost AO - doplnění antioxidantů do turbinových a kompresorových olejů

 • Boost VR - technologie odstraňování úsad z mazacího systému bez nutnosti proplachu

 • Vybavení skladu maziv a prostředky pro optimální manipulaci s oleji

 • A mnoho dalších.

Analýzy maziv

Sledování kondice maziv je základem každého moderního programu údržby strojů, zaměřeného na zajištění spolehlivosti strojů. Pokud nemáte informace o tom, jak dlouho je ještě schopen olej ve stroji spolehlivě pracovat anebo nemáte informace o jeho znečistění, nejste schopni efektivně řídit údržbu. Díky přesným informacím získáte údaje o stavu oleje i stroje.

 • Komplexní program tribodiagnostiky - od odběru vzorků, analýzu až po přesné vyhodnocení a návrh dalšího postup

 • Laboratorní technika pro analýzy olejů a maziv pro provozní diagnostiku

 • On-line snímače pro měření klíčových parametrů oleje včetně zpracování a přenosu dat

Poradenství a vzdělávání

Problematice mazání rozumíme. Využijte naše poradenské služby - rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a navrhneme Vám co změnit, aby se Vám pracovalo lépe a radostněji.

Důležitou součástí naší práce je i vzdělávání a zvyšování odbornosti klíčových pracovníků údržby a výroby.

 • Pořádáme kurzy a školení zaměřené na oblast tribologie a na problematiku údržby. Skladbu školení připravujeme vždy individuálně, na základě konkrétních potřeb provozu.

 • Pravidelně pořádáme odborné semináře a školení

 • Provádíme nezávislé audity i návrh optimalizace

Speciální projekty

Rádi přijímáme a řešíme výzvy. Kromě našich vlastních zkušených odborníků spolupracujeme i s celou řadou špičkových pracovišť po celém světě a díky tomu jsme schopni řešit i složité individuální projekty.

Řekněte nám co potřebujete vyřešit, rádi Vám pomůžeme.

Ochrana životního prostředí

Díky našim technologiím pro zajištění vysoké spolehlivosti a efektivity strojů a zařízení, pomáhá INTRIBO také šetřit životní prostředí. Současně s dosažením finančních úspor a vyššího zisku pomáháme našim zákazníkům realizovat snížení produkce skleníkových plynů a předcházet vzniku nebezpečných odpadů.

Jsme INTRIBO a jsme hrdými zástupci těchto firem: