Fluitec

Dlouhá životnost olejů a stroje bez úsad.

Americká společnost Fluitec vyvinula celou řadu technologií pro zvýšení efektivity a životnosti olejů točivých strojů. Fluitec vyvinul unikátní systém na odstraňování úsad z mazacích systémů nebo vlastní laboratorní metody pro sledování množství oxidačních produktů a stanovení zbývající životnosti maziv. Odborníci z Fluitecu také vyvinuli systém doaditivace oleje bez rizika nebo olej s životností přesahující životnost vašeho zařízení. V kombinaci unikátních znalostí a technologií Fluitec jako první přináší koncept celoživotní náplně pro velké točivé stroje. S garancí.

Sledování kondice olejů

RULER

RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine) – je patentovaná zkušební metoda měření zbývající životnosti olejů a maziv voltametrickým stanovením obsahu antioxidantů. Poskytuje tak klíčovou informaci o schopnosti oleje odolávat namáhání a oxidaci. Díky RULERu je tedy schopen uživatel přesně a rychle změřit obsah aktivních antioxidantů, vyhodnotit trend úbytku těchto kritických aditiv a přesně stanovit zbývající životnost oleje.

Unikátní odolná konstrukce přístroje RULER View byla přizpůsobena k tomu, aby přístroj bylo možné využívat nejen v laboratoři, ale aby bylo možné získat rychlé a přesné výsledky i přímo v provozu.

Speciálně vyvinuté zkušební roztoky pro různé aplikace umožňují měřit různé typy olejů. Dlouhodobě vysoká kvalita roztoků umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti a opakovatelnosti měření.

MPC Color

Přístroj MPC Color – příruční spektrofotometr pro měření znečištění oleje a potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech.

Metoda Membrane Patch Colorometry (MPC) – nabízí možnost měření a sledování množství nerozpustných nečistot a produktů degradace v oleji a umožňuje tak předem upozornit na nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech strojů a zařízení. Pravidelné sledování čistoty olejů metodou MPC je důležitou součástí tribotechnické diagnostiky a je nástrojem pro snižování nákladů spojených s provozem strojů a zařízení.

Kolorimetr MPC Color je příruční měřicí přístroj, který umožňuje měřit zbarvení membrán olejových zkoušek kdekoliv – přímo v provozu nebo laboratoři. Kolorimetr MPC Color vyhodnocuje viditelnou část spektra a je optimalizován pro provádění MPC analýz. Výhodou tohoto měření je velice vysoká přesnost a opakovatelnost s nulovými provozními náklady.

Čištění olejů

ESP

ESP je systém elektrofyzikálního odstraňování produktů degradace z oleje.

Jednotka VITA ESP se v obtoku připojí na mazací systém stroje a odstraňuje z oleje produkty degradace oleje včetně těch rozpuštěných. Olej zbavený produktů degradace je schopen uvolňovat z mazacího systému úsady a díky tomu se obnoví čistota celého mazacího systému. Stroj tak získá opět svou původní kondici a může efektivně pracovat dlouhé roky. Bez rizika možných havárií či drahých oprav.

Tato technologie je doporučována předními světovými výrobci pro ošetřování olejů v mazacích systémech.

Endure IX™

Endure IX™ je unikátní technologie, která zajistí spolehlivý provoz kapalin EHC systémů. Ostraňuje veškeré produkty degradace hydraulických kapalin na bázi esteru kyseliny fosforečné a EHC kapalin.

Udržuje EHC kapaliny dlouhodobě v perfektní kondici:

 • Díky jedinečné kombinaci absorbčních médií odstraňuje slabé i silné kyseliny
 • Odstraňuje alkoholy a další produkty rozkladu EHC kapaliny
 • Odstraňuje rozpušťené kovy
 • Zabraňuje vzniku úsad a problémům s ventily – odstraňuje látky, které tvoří pryskyřičné úsady, kaly a varnish.
 • Snižuje vodivost

 

Pokud budete udržovat kapalinu v EHC systému v optimální kondici díky technologii Endure IX™,

Stealth EHC™

Stealth EHC™ udrží kapaliny v EHC systémech suché.

Minimální obsah vody je naprosto klíčový pro zajištění spolehlivosti a dlouhé životnosti systémů EHC s kapalinami na bázi esterů kyseliny fosforečné. Tyto kapaliny jsou hydroskopické a jsou schopny si nadýchat vyskoký obsah vody z vnějšího prostředí. Zvýšený obsah vody je hlavní příčinou rozkladu kapaliny, vzniku kyselin a dalších produktů degradace.

Technologie Stealth EHC™ pracuje na principu jednoduchého fyzikálního principu – Henryho zákona. Prostor nad kapalinou v nádrži se plní vysušeným vzduchem, který vysušuje a udržuje kapalinu suchou.

Tato technologie je schválená GE energy.

Fluid Enhancement

Již nikdy nemusíte měnit olej

Po dlouhých letech vývoje a testování společnost Fluitec přichází s konceptem pro 21. století pro maximalizaci efektivity provozu a životnosti zařízení při nízkých provozních nákladech. Díky kombinaci technologií Fluitec už nikdy nemusíte měnit olej ve Vašem stroji.

Fluitec Infinity Turbine Oil je unikátní formulace turbinového oleje vhodná pro všechny turbíny či turbokompresory s nepřekonatelnými vlastnostmi. Speciální základový olej a vlastní formulace aditiv zaručuje, že olej nebude degradovat. Fluitec Vám garantuje 10 let provozu bez úsad! Budete tak mít jistotu, že Vaše stroje budou dlouhodobě spolehlivě pracovat a zajistíte tak rychlou návratnost investic.

Boost VR+

Odstranění úsad z mazacího systému

 • Vyčistí systém od úsad a prodlouží životnost vašich maziv.
 • Bez rizika, bez práce a za 1/3 nákladů.

 

Boost VR+ může nahradit nákladný a pracný proplach mazacího systému stroje.
Boost VR+ je ve srovnání s detergentními prostředky bezpečný způsob odstranění olejových úsad ze stroje. Na rozdíl od konvenčních čisticích prostředků patentovanou technologii Boost VR+ lze zcela bezpečně použít v jakémkoliv olejovém systému, kde se nacházejí úsady. Boost VR+ je speciální syntetický základový olej (API Group V) a je plně kompatibilní s Vaší současnou olejovou náplní.

Aplikace Boost VR+ je bez rizika, s nižšími náklady.

DECON

Účinné odstranění úsad z hydraulických systémů a převodovek

DECON díky technologii SOLVANCER™ rychle rozpouští úsady tvořené produkty degradace oleje

 • Rychle a bezpečně odstraňuje organické úsady uvnitř celého stroje.
 • Účinně čistí olejové systémy při výměnách olejových náplní.
 • Zvyšuje rozpouštěcí schopnost stávající olejové náplně.
 • Poskytuje dlouhodobou ochranu systému proti vzniku úsad, šlemů a měkkých kalů.

Boost AO

Doaditivace mazacích a turbinových olejů

Dokážeme znásobit životnost turbinových a kompresorových olejů. Vyčerpané přísady dokážeme do oleje vrátit a nemusíte se pak bát konce životnosti oleje ve svém stroji. Boost AO využívá technologie SOLVANCER a špičkových antioxidantů, které zaručí dlouhouživotnost olejové náplně ve Vašem stroji. S garantovaným výsledkem.

Oleje nemusíte měnit. Můžeme je s Boostem vrátit zpět do života.

Boost AW

Doaditivace hydraulických olejů

Prodloužení životnosti oleje doplněním špičkových antioxidantů a protiotěrové přísady. Jednoduše, efektivně a za provozu.

Ke stažení

Boost VR+ Brochure CZ 2020_opt.pdf
Boost VR+ Brochure CZ 2020_opt.pdf
DECON Brochure 2020 CZ_opt.pdf
DECON Brochure EN.pdf
Fluitec_Brochure Boost_AO_BR180424-3.pdf
Fluitec_Brochure Corporate_BR160314.pdf
Fluitec_Brochure
RULER View.pdf
Fluitec_Brochure
VITA ESP III.pdf
Fluitec_Brochure
VITA-ESP-II.pdf
Infinity_Turbine_Oil_32-46.pdf
MPC Color.pdf
MPC_Brochure_2020.pdf